Sveicināti Līvānu slimnīcas mājas lapā!

Vīzija: Līvānu slimnīca ir ārstniecības iestāde ar labu reputāciju, kur iedzīvotāji saņem specializētu un kvalitatīvu veselības un sociālo aprūpi, ko nodrošina augsti kvalificēts ārstniecības, sociālais aprūpes un rehabilitācijas personāls.

Līvānu slimnīcas galvenā vērtība ir tās darbinieki.

Mūsu mērķis ir saglabāt un nostiprināt ārstniecības iestādes un sociālās iestādes pozīciju Latgales reģionā.

Mūsu darbības pamatmērķis – vesels cilvēks !

SIA Līvānu slimnīcas darbības kvalitāti atspoguļo:

  • PERSONĀLS- personāla pieredze un kvalifikācija nodrošina visaugstākā līmeņa rūpes par pacienta/klienta veselību
  • DROŠĪBA un PIEEJAMĪBA– mums ir visi resursi, lai pacienti atrastos drošās rokās, tāpēc ārstēšanos Līvānu slimnīcā izvēlas gan Līvānu novada iedzīvotāji , gan pacienti/klienti no citiem valsts reģioniem
  • ATTĪSTĪBA – jaunākās iestrādes medicīniskajā un sociālajā jomā, slimnīcas infrastruktūras attīstība sniedz pacientiem/klientiem gan kvalitatīvu ārstēšanās procesu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus gan komfortablu vidi un pakalpojumus