esf

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Aktualitātes 2012.g.decembrī ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

SIA „Līvānu slimnīca” turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”. Projekta pakalpojumi sociālās rehabilitācijas nodaļā un dienas centrā ir ļoti pieprasīti un pozitīvi novērtēti gan no klientu un to tuvinieku, gan ģimenes ārstu puses, tāpēc ir radusies iespēja par 25% palielināt to cilvēku skaitu, kas saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ESF projekta ietvaros. Līdz 2013.gada 30.martam, kad beigsies Eiropas projekta darbības laiks, tiks apkalpoti 225 klienti, t.sk. 101 persona ar funkcionāliem traucējumiem, 48 pensijas un pirmspensijas vecuma personas, kā arī 76 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Arī pēc ESF projekta noslēguma, sākot ar 2013.gada 1.aprīli, Līvānu novada iedzīvotājiem būs iespēja Līvānu slimnīcā saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, jo finansējumu projekta turpinājumam un speciālistu atalgojumam nodrošinās Līvānu novada dome no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ņemot vērā projekta mērķa grupas skaita pieaugumu, ir akceptēti grozījumi projekta budžetā, paredzot papildus finansējumu specifiskajam fizioterapijas inventāram, kā arī personām ar kustību traucējumiem tik ļoti nepieciešamajam ergonomiskajam galdam un krēslam psihologa kabinetā. Tāpat tiek turpināta arī transporta pakalpojumu nodrošināšana klientiem, kam tas ir nepieciešams. Nepārtraukti norisinās arī individuālās un grupu nodarbības ar fizioterapeitu, ergoterapeitu, ārstu-rehabilitologu, psihologu un sociālajiem darbiniekiem.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., pēc tam projekts turpināsies ar pašvaldības līdzfinansējumu vismaz līdz 2014.gada 31.maijam. Realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Leave a Comment