esf

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

  

Aktualitātes 2012.g.septembrī ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

Ir rudens, sācies jaunais mācību gads, laukos un dārzos tiek vākta raža, bet Līvānu slimnīcā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā.

Darbs aktīvi notiek Sociālās rehabilitācijas nodaļā, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāniem. Sociālās rehabilitācijas nodaļā klienti var saņemt starpprofesionāļu komandas pakalpojumus (rehabilitologa, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā aprūpētāja, sociālā darbinieka un psihologa pakalpojumus). Tāpat arvien vairāk pasākumu notiek Dienas aprūpes centrā. Rudenī tiks piedāvātas grupu nodarbības pie fizioterapeita – ārstnieciskā vingrošana, pie rehabilitologa izglītojošo semināru cikls osteoartrīta klientiem, pie psihologa atbalsta grupas cukura diabēta un bronhiālās astmas klientiem, savukārt sociālais darbinieks ar sociālo aprūpētāju sniegs informāciju projekta klientiem par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas veidiem un pamatprincipiem, valsts un pašvaldību sniegtajiem sociāliem pakalpojumiem. Tiek plānoti pasākumi, kas veltīti Pasaules Ergoterapijas dienai no 22.10.12. -26.10.12.

Jau ir zināms, ka šī gada 24.novembrī, sadarbojoties Līvānu slimnīcai, Līvānu novada domei, Latvijas Diabēta Asociācijai un Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrībai, Līvānos tiks organizēts informatīvi-izglītojošs seminārs pacientiem, kas slimo ar 1.un 2.tipa diabētu, to tuviniekiem un medicīnas darbiniekiem, sniedzot aktuālu informāciju un noderīgus padomus.

Atgādinām, ka sociālās rehabilitācijas nodaļas un dienas centra pakalpojumi ir pieejami ne tikai pilsētas, bet arī novada lauku iedzīvotājiem visā Līvānu novadā. Nepieciešamības gadījumā sociālo pakalpojumu saņēmējiem projekta ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas transports vai kompensētas sabiedriskā transporta izmaksas no to dzīvesvietai līdz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietai.

Laikā no 2011.gada 1.aprīļa līdz šī gada septembrim esam snieguši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 162 personām. Šobrīd 36 klientiem, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus ir jāgaida rindas kārtībā. Projekta laikā ir jāsniedz pakalpojums vismaz 180 personām, prognozēts, ka projekta beigās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaits būs lielāks nekā plānots.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., pēc tam projekts turpināsies ar pašvaldības līdzfinansējumu vismaz līdz 2014.g.ada 31.maijam. Realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Leave a Comment