SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība 1

   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!   Līvānu slimnīcas ēkā jau šovasar tiks veikti ievērojami rekonstrukcijas darbi!          Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” ieviešanu, kas tiks realizēts 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.5.3.1.aktivitātes “Stacionārās…

vairāk ..