ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009 “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”

 

Finansējuma saņēmējs: SIA “Līvānu slimnīca”

Sadarbības partneris: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcā, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

 

Plānotie rezultāti Līvānu slimnīcā:

  • veikta vienkāršotā atjaunošana 1 rentgena kabinetam ar palīgtelpām, kopā 63.5 m2 platībā;
  • iegādāta un uzstādīta 1 stacionārā rentgena iekārta ar radiologa darba staciju;
  • iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums endoskopijas, ginekoloģijas un dzemdību speciālista un okulista kabinetiem, kā arī aprūpes nodaļai;

 Plānotie rezultāti Jēkabpils slimnīcā:

  • iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums 1. un 2. terapijas nodaļai, bērnu, dzemdību un uzņemšanas nodaļām un perinatālās aprūpes centram;

Projekta īstenošanas ilgums:13 mēneši, 01.12.2018-31.12.2019

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 418 213.03 EUR (SIA “Līvānu slimnīca” projekta budžets – 365 453.40 EUR, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” projekta budžets – 52 759.63 EUR) t.sk.:

  • ERAF finansējums (85%) – 355 481.07 EUR
  • Valsts budžeta finansējums (9%) – 37 639,17 EUR
  • privātais finansējums (6%) – 25 092,79 EUR