Pasākuma laikā tika sniegta informācija par 2013.gada prioritātēm Labklājības ministrijā saistībā uz valsts fondēto pensiju plānu paplašināšanu un investēšanas iespējām Latvijas finanšu tirgū, pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, izdienas pensijas likuma izstrādes jautājumiem, eiro ieviešana, lai nodrošinātu pabalstu un pensiju nepārtrauktību pārejot uz eiro.

Nākotnē plānojam sniegt informāciju senioriem par veselīga dzīves veida pamatprincipiem, tai skaitā sniegt vienkāršus ikdienas ieteikumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei. Iegūtām zināšanām ir vērtība, tāpat kā gadiem, var atkārtot to pašu, kas jau bija tās pašas kļūdas, tās pašas vēlmes, to pašu dienas ritmu, bet var mēģināt kaut ko mainīt: vingrot, nūjot, peldēt, dejot, dziedāt, smaidīt un skatīties uz gaismas pusi, arī rudenī un ziemā saskatīt burvību.

Saistībā ar Līvānu novada domes finansiālu atbalstu bez maksas Sociālās rehabilitācijas nodaļā un Dienas centrā var saņemt sociālo rehabilitāciju mērķa grupas (bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pieaugušas personas ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personas ar funkcionāliem traucējumiem).