Lai nepieciešamības gadījumā būtu skaidra un nepārprotama cilvēku evakuācijas kārtība, nepieciešams ne retāk kā vienu reizi viena gada ietvaros veikt praktiskās nodarbības cilvēku evakuācijas gadījumos. Organizējot cilvēku evakuāciju, jādara viss, lai novērstu iespējamo panikas izcelšanos.

Primāri tika evakuēti pacienti un klienti no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība un veselība ir visvairāk apdraudēta uz drošu pulcēšanas vietu.

Slimnīcā esošie darbinieki palīdzēja pacientiem un klientiem evakuēties no ēkas, norādot īsākos un drošākos evakuācijas ceļus.

Praktisko nodarbību laikā tiek praktiski pārbaudīta darbinieku rīcība, kuru vērtēja un apmācīja darba aizsardzības un darba drošības speciālists SIA Līvānu slimnīcas darbinieki atzinīgi novērtēja praktiskās apmācības, kas papildināja prasmes un iemaņas kā rīkoties ārkārtas situācijā.