Pacienti var saņemt veselības aprūpi arī mājās

 

Līvānu slimnīca piedāvā saņemt veselības aprūpi mājās pacientiem, kam nepieciešama regulāra ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet, kas medicīnisku indikāciju dēļ nespēj ierasties ārstniecības iestādē.

 

Veselības aprūpe mājās ir bez maksas!!!

Lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus mājās, pacientam jāsaņem no ģimenes ārsta nosūtījums, stacionārās ārstniecības iestādes vai arī speciālista nosūtijums.

 

Pēc nepieciešamās informācijas griezties pie vecākās māsas Ināras Vaišļas

SIA Līvānu slimnīcā Zaļā ielā 44, Līvānos, vai pa tālruni 6 53 07606

 

Medicīniskā aprūpe mājās

 

Sertificētu medicīnas māsu vai ārsta palīgu sniegts profesionāls veselības aprūpes pakalpojums, kuru sniedz mājās pacientiem viņu saslimšanas, traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos.

 

Pakalpojums pieejams Līvānos.

 

Medicīnisko aprūpi mājās nodrošina katru dienu 8.00-16.00:

 

 • māsas ar vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredzi reģionālā vai lokālā daudzprofilu ārstniecības iestādē, specializētās ārstniecības iestādes nodaļās vai ambulatorajās ārstniecības iestādēs (arī ģimenes ārstu praksēs);
 • ārstu palīgi.

 

Medicīniskās aprūpes nodrošināšanas kārtība:

 

 • pacientam veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz, ja viņam nepieciešama pastāvīga ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisko indikāciju dēļ viņš pats nespēj ierasties ambulatorās aprūpes saņemšanai.
 • nosūtījumu medicīniskai aprūpei mājās izsniedz ģimenes ārsts vai ārstējošais speciālists, norādot nepieciešamos aprūpes pakalpojumus, to sniegšanas pamatojumu un laika periodu, kurā tie jānodrošina.

 

Medicīniskās aprūpes pakalpojumu mājās var saņemt:

 

 • guloši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem;
 • pacienti ar psihiskiem traucējumiem;
 • pacienti ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskiem sindromiem;
 • pacienti, kuriem nepieciešama respiratora terapija;
 • pacienti ar kustību traucējumiem, ar izgulējumiem.

 

Aprūpes epizodes beigās:

 

 • mājās aprūpes ilgums ķirurģiskam pacientam ir līdz 5 kalendāra dienām; ja nepieciešams aprūpi turpināt, vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums;
 • pakalpojuma sniedzējs iesniedz pacienta ģimenes ārstam aprūpes epikrīzi, norādot aprūpes rezultātu;
 • ja pakalpojums ilgst vairāk par 1 mēnesi, tad 2 darba dienu laikā pēc kalendāra mēneša beigām ģimenes ārsts sniedz pakalpojuma sniedzējam atzinumu par aprūpes pakalpojumu mājās pārtraukšanu vai turpināšanu.

 

Pakalpojuma koordinatore:

 

 • Līvānu slimnīcas vecākā māsa Ināra Vaišļa, tālrunis: 6 53 07606