ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009 "Līvānu un Jēkabpils slimnīcām jau šogad tiks iegādātas jauns medicīnas aprīkojums un iekārtas."

 

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai" ieviešanu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Sadarbības partneris projekta ietvaros ir SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”.

Lasīt tālāk ...

 

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009 "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai"

 

Finansējuma saņēmējs: SIA “Līvānu slimnīca”

Sadarbības partneris: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcā, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

 

Lasīt tālāk ...

Līvānu slimnīcas darbinieki piedalījušies ugunsdrošības apmācībās

Šī gada 13.martā SIA Līvānu slimnīcā sadarbībā ar darba aizsardzības un darba drošības speciālistu darbiniekiem notika teorētiskās un praktiskās apmācības cilvēku evakuācijas jomā, gadījumos, ja ēkā izceltos ugunsgrēks.

Lasīt tālāk ...

Līvānu slimnīcas darbinieki Līvānu svētkos

 SIA „Līvānu slimnīcas” darbinieki piedalījās Līvānu pilsētas svinīgajā gājienā kopā ar dažādām Līvānu novada iestādēm un organizācijām.

 Līvānu slimnīcas kolektīvam šis bija pirmais gads, kad slimnīcas darbinieki devās gājienā, rūpīgi un ar gaumi tika pārdomāts par formu, ar kuru prezentēs savu organizāciju. Tika izvēlēta baltā un sarkanā krāsa, kas atspoguļo medicīnas jomu.

 Līvānu slimnīcas darbinieki guva pozitīvas un jaukas emocijas, ko radīja kopības sajūtas būt visiem kopā ar kolēģiem, gan kā vienai no Līvānu novada iestādēm, kas lepojas ar savu novadu.

 

 

 Apstiprināts ar SIA „Līvānu slimnīcas”

 valdes priekšsēdētāja V.Krimana

 2014.gada 21.februāra rīkojumu Nr.1-4/3

 Informācija par kārtību, kādā SIA „Līvānu slimnīca”nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 1. SIA „Līvānu slimnīca”(turpmāk – slimnīca) atrodas Līvānos, Zaļā iela 44.
 2. Slimnīcā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 3. Veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti slimnīcas telpās.
 4. Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšana slimnīcas telpās un pārvietošanās pa slimnīcas telpām nodrošina slimnīcas telpās.
 5. Lai informētu slimnīcas personālu par savu ierašonos slimnīcas telpās, personas ar funkcionāliem traucējumiem var izmantot pie slimnīcas galvenās ieejas izvietoto zvana signālpogu vai zvanīt pa tālruni 6 53 07603.
 6. Lai nodrošinātu ērtākas un savlaicīgākas veselības aprūpes saņemšanas iespējas slimnīcā, personas ar funkcionāliem traucējumiem var iepriekš pieteikt veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu slimnīcā pa tālruni 6 53 07602 vai 6 53 07603.
 7. Personām ar dzirdes traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju un, ja nepieciešami saraksti.
 8. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem tiek nodrošināti, ja nepieciešams, iesaistot slimnīcas personālu, ērtākai pārvietošanās iespēju nodrošināšanai un cita atbalsta sniegšanai.
 9. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientam viegli uztveramā valodā, ja nepieciešams, izmantojot saraksti.
 10. Informāciju par kārtību, kādā slimnīca nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir izvietota slimnīcas telpās pie informācijas stenda, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.livanuslimnica.lv
 11. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcā var iegūt, sazinoties ar slimnīcu par tālruni 6 53 07621
 12. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem ir:
 • SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīcā”, A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpils, LV 5201, tālrunis 65237816, 65237840
 • SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV 5417, tālrunis 6 54 05252
 • SIA „Rēzeknes slimnīca”, 18.novembra iela 41, Rēzeknē, LV 4600, tālrunis 646-22239
 • SIA „Preiļu slimnīca”, Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV 5301, tālrunis 6 53 21716

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsts personām ar funcionāliem traucējumiem

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts ar SIA „Līvānu slimnīcas”

 

 

 

valdes priekšsēdētāja V.Krimana

 

 

 

2014.gada 21.februāra rīkojumu Nr.1-4/3

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par kārtību, kādā SIA „Līvānu slimnīca”nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 

 

 

 

 

 

 

 1. SIA „Līvānu slimnīca”(turpmāk – slimnīca) atrodas Līvānos, Zaļā iela 44.
 2. Slimnīcā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 3. Veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti slimnīcas telpās.
 4. Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšana slimnīcas telpās un pārvietošanās pa slimnīcas telpām nodrošina slimnīcas telpās.
 5. Lai informētu slimnīcas personālu par savu ierašonos slimnīcas telpās, personas ar funkcionāliem traucējumiem var izmantot pie slimnīcas galvenās ieejas izvietoto zvana signālpogu  vai zvanīt pa tālruni 6 53 07603.
 6. Lai nodrošinātu ērtākas un savlaicīgākas veselības aprūpes saņemšanas iespējas slimnīcā, personas ar funkcionāliem traucējumiem var iepriekš pieteikt veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu slimnīcā pa tālruni 6 53 07602  vai 6 53 07603.
 7. Personām ar dzirdes traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju  un, ja nepieciešami saraksti.
 8. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem tiek nodrošināti, ja nepieciešams, iesaistot slimnīcas personālu, ērtākai pārvietošanās iespēju nodrošināšanai un cita atbalsta sniegšanai.
 9. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientam viegli uztveramā valodā, ja nepieciešams, izmantojot saraksti.
 10. Informāciju par kārtību, kādā slimnīca nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir izvietota slimnīcas telpās pie informācijas stenda, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.livanuslimnica.lv
 11. SIA Līvānu slimnīca nevar nodrošināt Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā (2.stāvs), stacionāra nodaļā (2.stāvs) un uzņemšanas nodaļā personām ar funkcionāliem traucējumiem tualetes telpas. Papildus informāciju var iegūt, sazinoties ar slimnīcu uz tālruni 6 53 07621
 12. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcā var iegūt, sazinoties ar slimnīcu uz  tālruni 6 53 07621
 13. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem ir:

 

 

 

  1. SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīcā”, A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpils, LV 5201, tālrunis  65237816, 65237840

  2. SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV 5417, tālrunis 6 54 05252

  3. SIA „Rēzeknes slimnīca”, 18.novembra iela 41, Rēzeknē, LV 4600, tālrunis  646-22239

  4. SIA „Preiļu slimnīca”, Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV 5301, tālrunis 6 53 21716