Līvānu slimnīcas darbinieki Līvānu svētkos

 SIA „Līvānu slimnīcas” darbinieki piedalījās Līvānu pilsētas svinīgajā gājienā kopā ar dažādām Līvānu novada iestādēm un organizācijām.

 Līvānu slimnīcas kolektīvam šis bija pirmais gads, kad slimnīcas darbinieki devās gājienā, rūpīgi un ar gaumi tika pārdomāts par formu, ar kuru prezentēs savu organizāciju. Tika izvēlēta baltā un sarkanā krāsa, kas atspoguļo medicīnas jomu.

 Līvānu slimnīcas darbinieki guva pozitīvas un jaukas emocijas, ko radīja kopības sajūtas būt visiem kopā ar kolēģiem, gan kā vienai no Līvānu novada iestādēm, kas lepojas ar savu novadu.

 

 

 Apstiprināts ar SIA „Līvānu slimnīcas”

 valdes priekšsēdētāja V.Krimana

 2014.gada 21.februāra rīkojumu Nr.1-4/3

 Informācija par kārtību, kādā SIA „Līvānu slimnīca”nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 1. SIA „Līvānu slimnīca”(turpmāk – slimnīca) atrodas Līvānos, Zaļā iela 44.
 2. Slimnīcā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 3. Veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti slimnīcas telpās.
 4. Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšana slimnīcas telpās un pārvietošanās pa slimnīcas telpām nodrošina slimnīcas telpās.
 5. Lai informētu slimnīcas personālu par savu ierašonos slimnīcas telpās, personas ar funkcionāliem traucējumiem var izmantot pie slimnīcas galvenās ieejas izvietoto zvana signālpogu vai zvanīt pa tālruni 6 53 07603.
 6. Lai nodrošinātu ērtākas un savlaicīgākas veselības aprūpes saņemšanas iespējas slimnīcā, personas ar funkcionāliem traucējumiem var iepriekš pieteikt veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu slimnīcā pa tālruni 6 53 07602 vai 6 53 07603.
 7. Personām ar dzirdes traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju un, ja nepieciešami saraksti.
 8. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem tiek nodrošināti, ja nepieciešams, iesaistot slimnīcas personālu, ērtākai pārvietošanās iespēju nodrošināšanai un cita atbalsta sniegšanai.
 9. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientam viegli uztveramā valodā, ja nepieciešams, izmantojot saraksti.
 10. Informāciju par kārtību, kādā slimnīca nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir izvietota slimnīcas telpās pie informācijas stenda, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.livanuslimnica.lv
 11. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcā var iegūt, sazinoties ar slimnīcu par tālruni 6 53 07621
 12. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem ir:
 • SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīcā”, A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpils, LV 5201, tālrunis 65237816, 65237840
 • SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV 5417, tālrunis 6 54 05252
 • SIA „Rēzeknes slimnīca”, 18.novembra iela 41, Rēzeknē, LV 4600, tālrunis 646-22239
 • SIA „Preiļu slimnīca”, Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV 5301, tālrunis 6 53 21716

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsts personām ar funcionāliem traucējumiem

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts ar SIA „Līvānu slimnīcas”

 

 

 

valdes priekšsēdētāja V.Krimana

 

 

 

2014.gada 21.februāra rīkojumu Nr.1-4/3

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par kārtību, kādā SIA „Līvānu slimnīca”nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 

 

 

 

 

 

 

 1. SIA „Līvānu slimnīca”(turpmāk – slimnīca) atrodas Līvānos, Zaļā iela 44.
 2. Slimnīcā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 3. Veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti slimnīcas telpās.
 4. Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšana slimnīcas telpās un pārvietošanās pa slimnīcas telpām nodrošina slimnīcas telpās.
 5. Lai informētu slimnīcas personālu par savu ierašonos slimnīcas telpās, personas ar funkcionāliem traucējumiem var izmantot pie slimnīcas galvenās ieejas izvietoto zvana signālpogu  vai zvanīt pa tālruni 6 53 07603.
 6. Lai nodrošinātu ērtākas un savlaicīgākas veselības aprūpes saņemšanas iespējas slimnīcā, personas ar funkcionāliem traucējumiem var iepriekš pieteikt veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu slimnīcā pa tālruni 6 53 07602  vai 6 53 07603.
 7. Personām ar dzirdes traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju  un, ja nepieciešami saraksti.
 8. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem tiek nodrošināti, ja nepieciešams, iesaistot slimnīcas personālu, ērtākai pārvietošanās iespēju nodrošināšanai un cita atbalsta sniegšanai.
 9. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientam viegli uztveramā valodā, ja nepieciešams, izmantojot saraksti.
 10. Informāciju par kārtību, kādā slimnīca nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir izvietota slimnīcas telpās pie informācijas stenda, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.livanuslimnica.lv
 11. SIA Līvānu slimnīca nevar nodrošināt Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā (2.stāvs), stacionāra nodaļā (2.stāvs) un uzņemšanas nodaļā personām ar funkcionāliem traucējumiem tualetes telpas. Papildus informāciju var iegūt, sazinoties ar slimnīcu uz tālruni 6 53 07621
 12. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcā var iegūt, sazinoties ar slimnīcu uz  tālruni 6 53 07621
 13. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem ir:

 

 

 

  1. SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīcā”, A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpils, LV 5201, tālrunis  65237816, 65237840

  2. SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV 5417, tālrunis 6 54 05252

  3. SIA „Rēzeknes slimnīca”, 18.novembra iela 41, Rēzeknē, LV 4600, tālrunis  646-22239

  4. SIA „Preiļu slimnīca”, Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV 5301, tālrunis 6 53 21716

 

 

 

 

 

Apmācības „Preanalītiskie faktori asins un urīna analīzei” slimnīcā

 Līvānu novada domes pašvaldības „SIA”Līvānu slimnīcas” Sociālās rehabilitācijas nodaļa sadarbībā ar ārsti Alevtinu Grīnbergu noorganizēja apmācības „Preanalītiskie faktori asins un urīna analīzei” pēc Līvānu novada iedzīvotāju vēlēšanās, apmācību mērķis bija izglītojoša informācija par analīžu pārbaudēm.

Lasīt tālāk ...

Sācies Jaunais gads, arī SIA Līvānu slimnīca Sociālās rehabilitācijas nodaļas speciālisti turpina sniegt pakalpojumus Līvānu novada iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumu klāstu plānojam palielināt ar vairākām svarīgām rehabilitācijas jomā aktivitātēm.

Lasīt tālāk ...

Ar skaistu uzrunu tika atklāta SIA Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas 3 gadu jubilejas pasākums:

LABDIEN – māmiņas un tēti, vecmāmiņas un vectētiņi, krustmātes un krusttēvi, šī diena ir Jūsu svētki –JŪSU MĀJĀS...

DZĪVE ir kā TAURIŅA CEĻOJUMS, kas kādu brīdi ir apstājies ŠEIT –Sociālās aprūpes centrā, Līvānos, Zaļā ielā 44, 2 stāvā.

STĀSTS ....katram savs DZĪVES STĀSTS, bet kaut kas kopīgs gan Jums, gan mums, gan tev, kas esi šeit, gan man, gan daudziem citiem...

STĀSTS.....DZĪVESSTĀSTS nevar būt bez ceļa, bez ceļojuma, tauriņa ceļojuma pa dzīvi...

MĒS ZINĀM, ka no kūniņas izšķiļas skaists un brīnišķīgs taurenis, izpleš savus spārnus, alkst brīvības, lidojumu, piedzīvojumu, ALKST CEĻOJUMU..

Lasīt tālāk ...