2013.gada 18.aprīlī SIA Līvānu slimnīcas Dienas centrā notika informatīvais pasākums senioriem par pakalpojumiem, ko piedāvā SIA Līvānu slimnīcas Sociālās rehabilitācijas nodaļa un Dienas centrs. Iedzīvotāji tika informēti par iespējām saņemt sociālo rehabilitāciju tai skaitā medicīnisko un psiholoģisko rehabilitāciju individuāli un grupu nodarbībās.

Lasīt tālāk ...

SIA Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbinieki apmeklēja pieredzes apmaiņas braucienā Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru „Rožlejas”.

Lasīt tālāk ...

 

2013.gada 13.aprīlī SIA Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā notika koncerts „Pavasara aprīļa pilieni”. Koncertam īpaši gatavojās klienti, sagatavojot cienastu, griežot augļu salātus svētku dienai pateicoties ergoterapeites Nataļjas Lietaunieces, psihologa Evitas –Vaivodes Bērzkalnas, sociālā darbinieka Olgas Griščenko , fizioterapeita Jāņa Sondora, darbinieces Viktorijas Mihailovas un citu nodaļas darbinieku atbalstam.

Lasīt tālāk ...

JŪS VARAT GRIEZTIES UZ ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVO DIENNAKTS TĀLRUNI 66016001

UN NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA INFORMATĪVU TĀLRUNI 80001234.

 

Ārpus ģimenes ārsta darba laika, brīvdienās un svētku dienās, ja pacientam ir trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos, griezties ĀMP, tālr. 03, 112, 113 vai Preiļu slimnīcas uzņemšanas nodaļā Preiļos Raiņa bulvārī-13, tālr. 65307740 vai Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā Daugavpilī Vasarnīcu ielā-20, tālr. 65405252, Jēkabpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā Jēkabpils, Pormaļa iela 125, tālr. 65237816,65237821 (pacients apmaksā slimnīcas uzņemšanas nodaļā sniegtos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādi, ja pacientam nav trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos, vai nepieciešamā palīdzība nepārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci )

Tuvākā aptieka „MANA APTIEKA ” Rīgas iela 114, Līvāni, tālr. 6538172

 

Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, saskaņā ar VND noslēgto līgumu var iepazīties un saņemt papildus informāciju pie galvenās grāmatvedes

Valentīnas Patmalnieces, katru darba dienu no pl. 10-12.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Aktualitātes 2012.g.decembrī ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

SIA „Līvānu slimnīca” turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”. Projekta pakalpojumi sociālās rehabilitācijas nodaļā un dienas centrā ir ļoti pieprasīti un pozitīvi novērtēti gan no klientu un to tuvinieku, gan ģimenes ārstu puses, tāpēc ir radusies iespēja par 25% palielināt to cilvēku skaitu, kas saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ESF projekta ietvaros. Līdz 2013.gada 30.martam, kad beigsies Eiropas projekta darbības laiks, tiks apkalpoti 225 klienti, t.sk. 101 persona ar funkcionāliem traucējumiem, 48 pensijas un pirmspensijas vecuma personas, kā arī 76 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Arī pēc ESF projekta noslēguma, sākot ar 2013.gada 1.aprīli, Līvānu novada iedzīvotājiem būs iespēja Līvānu slimnīcā saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, jo finansējumu projekta turpinājumam un speciālistu atalgojumam nodrošinās Līvānu novada dome no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...

Līvānu novada iedzīvotāji tagad var lepoties ar daudz modernāku un mūsdienīgāku laboratoriju. Līvānu slimnīcas 1.stāva telpās atklāta SIA „Centrālā laboratorija” Līvānu filiāle. Uz laboratorijas atklāšanas pasākumu, kuru vadīja „Bez Tabu” vadītājs Juris Šteinbergs, pulcējās ne vien slimnīcas, bet arī Līvānu novada pašvaldības pārstāvji un garīdznieki, kuri jauno laboratoriju iesvētīja.

Lasīt tālāk ...