IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Aktualitātes 2012.g.decembrī ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

SIA „Līvānu slimnīca” turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”. Projekta pakalpojumi sociālās rehabilitācijas nodaļā un dienas centrā ir ļoti pieprasīti un pozitīvi novērtēti gan no klientu un to tuvinieku, gan ģimenes ārstu puses, tāpēc ir radusies iespēja par 25% palielināt to cilvēku skaitu, kas saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ESF projekta ietvaros. Līdz 2013.gada 30.martam, kad beigsies Eiropas projekta darbības laiks, tiks apkalpoti 225 klienti, t.sk. 101 persona ar funkcionāliem traucējumiem, 48 pensijas un pirmspensijas vecuma personas, kā arī 76 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Arī pēc ESF projekta noslēguma, sākot ar 2013.gada 1.aprīli, Līvānu novada iedzīvotājiem būs iespēja Līvānu slimnīcā saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, jo finansējumu projekta turpinājumam un speciālistu atalgojumam nodrošinās Līvānu novada dome no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...

Līvānu novada iedzīvotāji tagad var lepoties ar daudz modernāku un mūsdienīgāku laboratoriju. Līvānu slimnīcas 1.stāva telpās atklāta SIA „Centrālā laboratorija” Līvānu filiāle. Uz laboratorijas atklāšanas pasākumu, kuru vadīja „Bez Tabu” vadītājs Juris Šteinbergs, pulcējās ne vien slimnīcas, bet arī Līvānu novada pašvaldības pārstāvji un garīdznieki, kuri jauno laboratoriju iesvētīja.

Lasīt tālāk ...

 27.oktobrī, plkst.11.00. Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra telpās (Domes iela 3) tika rīkota Latgales reģiona Diabēta diena, kurā tika aicināti piedalīties Līvānu novada iedzīvotāji, kas slimo ar cukura diabētu, to tuvinieki, kā arī jebkurš interesents, kas rūpējas par savu veselību. Pasākumu atklāja Latvijas Diabēta federācijas, Līvānu pašvaldības un Līvānu slimnīcas pārstāvji, iedzīvotāji iepazinās ar Līvānu slimnīcas prezentāciju par sociālās rehabilitācijas un dienas centra pakalpojumiem, atbalsta grupu un apvienību veidošana cukura diabēta slimniekiem un to tuviniekiem, notika bezmaksas cukura mērīšana, bezmaksas glikometru nomaiņa un iegāde, informatīvo materiālu izdale.

Lasīt tālāk ...

Indra Artemjeva

Līvānu slimnīcā kopš pagājušā gada aprīļa mēneša pieejami bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumi Līvānu novada iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šajā laika periodā palīdzību saņēmuši jau 150 cilvēki. Projekts, ko finansē Eiropas Sociālais fonds, ilgs vēl līdz nākamā gada martam, pēc tam gadu un četrus mēnešus pakalpojumus nodrošinās pašvaldība. Slimnīcas speciālisti aicina arī citus iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt bezmaksas sociālo, medicīnisko un psiholoģisko rehabilitāciju, skaidrojot, ar kādām veselības problēmām iespējams griezties pēc palīdzības un kā norit rehabilitācijas process.

Lasīt tālāk ...

No oktobra sākuma Līvānu slimnīcā skatāma slimnīcas darbinieku veidotā fotoizstāde „Zāles dvēselei”.

Fotoizstāde ir izvietota Līvānu slimnīcas pirmajā stāvā, fotogrāfiju autori ir slimnīcas darbinieces - Sarmīte Driksna, Viktorija Mihailova, Nataļja Lietauniece, kā arī fotogrāfs Ingmārs Zaļmežs. Katram no 23 fotoattēliem pievienots kāda slavena cilvēka aforisms vai teiciens.

 

Lasīt tālāk ...

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

  

Aktualitātes 2012.g.septembrī ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

Ir rudens, sācies jaunais mācību gads, laukos un dārzos tiek vākta raža, bet Līvānu slimnīcā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā.

Darbs aktīvi notiek Sociālās rehabilitācijas nodaļā, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāniem. Sociālās rehabilitācijas nodaļā klienti var saņemt starpprofesionāļu komandas pakalpojumus (rehabilitologa, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā aprūpētāja, sociālā darbinieka un psihologa pakalpojumus). Tāpat arvien vairāk pasākumu notiek Dienas aprūpes centrā. Rudenī tiks piedāvātas grupu nodarbības pie fizioterapeita – ārstnieciskā vingrošana, pie rehabilitologa izglītojošo semināru cikls osteoartrīta klientiem, pie psihologa atbalsta grupas cukura diabēta un bronhiālās astmas klientiem, savukārt sociālais darbinieks ar sociālo aprūpētāju sniegs informāciju projekta klientiem par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas veidiem un pamatprincipiem, valsts un pašvaldību sniegtajiem sociāliem pakalpojumiem. Tiek plānoti pasākumi, kas veltīti Pasaules Ergoterapijas dienai no 22.10.12. -26.10.12.

Jau ir zināms, ka šī gada 24.novembrī, sadarbojoties Līvānu slimnīcai, Līvānu novada domei, Latvijas Diabēta Asociācijai un Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrībai, Līvānos tiks organizēts informatīvi-izglītojošs seminārs pacientiem, kas slimo ar 1.un 2.tipa diabētu, to tuviniekiem un medicīnas darbiniekiem, sniedzot aktuālu informāciju un noderīgus padomus.

Atgādinām, ka sociālās rehabilitācijas nodaļas un dienas centra pakalpojumi ir pieejami ne tikai pilsētas, bet arī novada lauku iedzīvotājiem visā Līvānu novadā. Nepieciešamības gadījumā sociālo pakalpojumu saņēmējiem projekta ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas transports vai kompensētas sabiedriskā transporta izmaksas no to dzīvesvietai līdz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietai.

Laikā no 2011.gada 1.aprīļa līdz šī gada septembrim esam snieguši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 162 personām. Šobrīd 36 klientiem, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus ir jāgaida rindas kārtībā. Projekta laikā ir jāsniedz pakalpojums vismaz 180 personām, prognozēts, ka projekta beigās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaits būs lielāks nekā plānots.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., pēc tam projekts turpināsies ar pašvaldības līdzfinansējumu vismaz līdz 2014.g.ada 31.maijam. Realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1