Līvānu slimnīca: esam vērsti uz attīstību

Jaunas iespējas efektīvākai veselības aprūpei

 

Indra Artemjeva,

Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas speciāliste

Neskatoties uz sarežģīto situāciju veselības aprūpē valstī un nepietiekamo šīs jomas finansējumu, vairakkārt no slēgšanas izglābtā Līvānu slimnīca turpina attīstīties un pilnveidoties, tiecoties nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpi. Tiek izstrādāti un īstenoti projekti, kas sniedz iespēju bez maksas uzlabot veselību, saņemt sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Ir iegādātas mūsdienīgas diagnosticēšanas ierīces. Slimnīcai un tās ambulatorajai nodaļai tiek piesaistīti jauni speciālisti, tādēļ iedzīvotāji var saņemt lielu daļu medicīnisko pakalpojumu tuvu dzīvesvietai.

Lasīt tālāk ...

Aktualitātes 2012.g.martā ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

esesf

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā„ 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Lasīt tālāk ...