ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009

Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

SIA “Līvānu slimnīca” ir jau piegādātas visas sadarbības projekta ietvaros plānotās iekārtas un aprīkojums. Piegādātāji nodrošina atbildīgo SIA “Līvānu slimnīca” speciālistu apmācību darbam ar iegādātajām iekārtām un aprīkojumu.

Lasīt tālāk ...

 

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009 

Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

 

Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai" programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros.

Lasīt tālāk ...

 

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009 "Līvānu un Jēkabpils slimnīcām jau šogad tiks iegādātas jauns medicīnas aprīkojums un iekārtas."

 

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai" ieviešanu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Sadarbības partneris projekta ietvaros ir SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”.

Lasīt tālāk ...

 

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009 "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai"

 

Finansējuma saņēmējs: SIA “Līvānu slimnīca”

Sadarbības partneris: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcā, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

 

Lasīt tālāk ...

Līvānu slimnīcas darbinieki piedalījušies ugunsdrošības apmācībās

Šī gada 13.martā SIA Līvānu slimnīcā sadarbībā ar darba aizsardzības un darba drošības speciālistu darbiniekiem notika teorētiskās un praktiskās apmācības cilvēku evakuācijas jomā, gadījumos, ja ēkā izceltos ugunsgrēks.

Lasīt tālāk ...

Līvānu slimnīcas darbinieki Līvānu svētkos

 SIA „Līvānu slimnīcas” darbinieki piedalījās Līvānu pilsētas svinīgajā gājienā kopā ar dažādām Līvānu novada iestādēm un organizācijām.

 Līvānu slimnīcas kolektīvam šis bija pirmais gads, kad slimnīcas darbinieki devās gājienā, rūpīgi un ar gaumi tika pārdomāts par formu, ar kuru prezentēs savu organizāciju. Tika izvēlēta baltā un sarkanā krāsa, kas atspoguļo medicīnas jomu.

 Līvānu slimnīcas darbinieki guva pozitīvas un jaukas emocijas, ko radīja kopības sajūtas būt visiem kopā ar kolēģiem, gan kā vienai no Līvānu novada iestādēm, kas lepojas ar savu novadu.