Līvānu slimnīca: esam vērsti uz attīstību

Jaunas iespējas efektīvākai veselības aprūpei

 

Indra Artemjeva,

Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas speciāliste

Neskatoties uz sarežģīto situāciju veselības aprūpē valstī un nepietiekamo šīs jomas finansējumu, vairakkārt no slēgšanas izglābtā Līvānu slimnīca turpina attīstīties un pilnveidoties, tiecoties nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpi. Tiek izstrādāti un īstenoti projekti, kas sniedz iespēju bez maksas uzlabot veselību, saņemt sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Ir iegādātas mūsdienīgas diagnosticēšanas ierīces. Slimnīcai un tās ambulatorajai nodaļai tiek piesaistīti jauni speciālisti, tādēļ iedzīvotāji var saņemt lielu daļu medicīnisko pakalpojumu tuvu dzīvesvietai.

 

Diennakts dežūrārsts – Līvānu slimnīcā

No šā gada 16.jūlija Līvānu slimnīcā ir jauns pakalpojums – atklāts 1.līmeņa diennakts steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, kurā pacientus pieņem dežūrārsts un medmāsa. Kā zināms, pirms 4 gadiem Veselības ministrija samazināja finansējumu Līvānu slimnīcai, vairs neatvēlot līdzekļus uzņemšanas nodaļas darbinieku algām. Tolaik domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Krimāns diskutēja ar Veselības ministrijas pārstāvjiem par šāda pakalpojuma nepieciešamību novada iedzīvotājiem. Pēc 4 gadu pārtraukuma pašvaldības lūgums tika sadzirdēts un aprobācijas kārtībā Līvānu slimnīcā atklāts diennakts medicīniskās palīdzības punkts, kam Veselības ministrija piešķīrusi līdzekļus.

SIA „Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs Vadims Krimāns vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka šī nav neatliekamā medicīniskā palīdzība, ko izsauc gadījumos, kad cilvēka dzīvībai draud briesmas. Šī ir iespēja konsultēties ar ārstu jebkurā diennakts laikā, kad ģimenes ārsta konsultāciju saņemt nav iespējams, bet cilvēkam ir veselības problēmas vai ir šaubas par, vai jāsauc ātrā palīdzība un jādodas uz slimnīcu. Uz diennakts medicīniskās palīdzības punktu var doties salīdzinoši vieglākos gadījumos, kad tiešas briesmas dzīvībai nedraud, bet ir, piemēram, sāpes, slikta dūša, vemšana, paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, alerģiskas reakcijas, strauji paaugstinās ķermeņa temperatūra, negaidīti saasinās kādu hronisku saslimšanu izpausmes un līdzīgos gadījumos. Dežūrārsts konsultēs un sniegs pirmo medicīnisko palīdzību. Medicīniskās palīdzības punkta darbību 24 stundu diennaktī nodrošinās kopumā 4,5 darba slodzes ārstam un 4,5 – medmāsai.

Medicīniskās palīdzības punkta aprobācijas process nozīmē, ka līdz decembrim tiks veikta novērošana un izvērtēšana, cik šis konkrētais darbības modelis ir piemērots iedzīvotāju vajadzībām.

Lai atvieglotu iedzīvotājiem saņemt medicīniskos pakalpojumus, zvanīt uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu diennakts laikā pa tālruni 6 53 07603.

Jauna endoskopijas iekārta efektīvākai diagnostikai

Līvānu slimnīcā iegādāta un uzstādīta jaunākās paaudzes endoskopijas iekārta, ar kuru iespējams veikt precīzu fibrogastroloģisku diagnostiku – kuņģa un zarnu trakta izmeklēšanu. Iepriekšējā iekārta bija nokalpojusi jau teju 15 gadus, un to bija laiks nomainīt. Līdzekļus jaunās iekārtas piešķīra Līvānu novada dome, un tā izmaksāja nedaudz vairāk kā 18 000 latu.

Endoskopiskos izmeklējumus Līvānu slimnīcā veic ārste ar lielu pieredzi šajā jomā Ināra Pastare – Meikališa. Daktere atzīst, ka jaunā iekārta ir jaudīgāka, tai ir daudz labāka izšķirtspēja, kas palīdzēs diagnosticēt pat minimālas izmaiņas orgānos. Liels pluss ir arī tas, ka ar laiku endoskopijas aparātu varēs papildināt, iegādājoties papildus ierīces un zondes.

Liels paldies jāizsaka SIA „Z-light” vadītājam Pfafroda kungam par finansiālu atbalstu aprīkojuma iegādē un slimnīcas attīstībā, un ceram uz tālāku sadarbību arī ar citiem uzņēmējiem Līvānu novadā.

Palīdz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Jau vairāk kā gadu Līvānu slimnīca īsteno Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”. Projekta ietvaros sociālās rehabilitācijas nodaļā ikviens Līvānu novada iedzīvotājs, kuram ir funkcionāli traucējumi (kustību, redzes, dzirdes) var bez maksas saņemt vairāku speciālistu pakalpojumus (rehabilitologa, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā aprūpētāja, sociālā darbinieka un psihologa). Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Krimāns ar lepnumu teic, ka Latgalē ir tikai 4 ergoterapeiti, no kuriem divi strādā tieši Līvānu slimnīcā.

Projekts turpināsies vēl gandrīz 2 gadus, bet jau tagad speciālisti palīdzējuši 130 dažāda vecuma iedzīvotājiem visā novada teritorijā – gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem. Kopumā uz šo brīdi no iedzīvotājiem saņemti 185 pieteikumi, un pakāpeniski, rindas kārtībā tiks pieņemti arī pārējie klienti. Šī ir kompleksa pieeja ārstēšanā, kas sastāv no trīs svarīgām jomām – sociālā rehabilitācija, medicīniskā rehabilitācija un psiholoģiskā rehabilitācija. Katram klientam tiek izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas plāns atbilstoši viņa vajadzībām.

Projekta ietvaros ir izveidots arī Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas centrā var saņemt gan individuālās speciālistu konsultācijas, gan piedalīties grupu nodarbībās ar fizioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu. Ir ierīkota pielāgota virtuves iekārta, ko var izmantot cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas aprūpes centra ietvaros tiek organizētas atbalsta grupas (personām ar kustību traucējumiem, bronhiālā astma, cukura diabēts,u.c.) Dienas aprūpes centrā sniedz lekcijas piesaistīti ārsti-speciālisti par tēmām, kas saistītas ar slimību diagmnozēm, piem, osteoartrīts u.t.t.

Projekta mērķis ir palīdzēt cilvēkam uzlabot veselību, atgūt ticību saviem spēkiem, palīdzēt iekļauties sabiedrībā un darba tirgū.

Piedāvā iespēju saņemt tehniskos palīglīdzekļus

Jau gadu Līvānu slimnīca sadarbojas ar Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra Rēzeknes nodaļu, kas izsniedz cilvēkiem tehniskus palīglīdzekļus no valsts budžeta līdzekļiem, piedāvājot tos ar ievērojamām atlaidēm vai bez maksas – staigāšanas rāmjus, rollatorus, tualetes krēslus, dažādu modeļu riteņkrēslus, ortozes, protēzes, ortopēdiskos apavus u.c. Klientam jāveic vienreizējā iemaksa vien Ls 5,00 par katru palīglīdzekli (pārējo palīglīdzekļa summu finansē no valsts līdzekļiem), bērniem – Ls 1,00, bet trūcīgas personas, kā arī tie, kas atrodas ilgstošās aprūpes nodaļās vai brīvības atņemšanas iestādēs, var saņemt tehniskos palīglīdzekļus bez maksas. Palīglīdzekļus var saņemt Līvānu slimnīcas 1.stāvā, nepieciešams ārstējošā ārsta (ģimenes ārsta) atzinums par šāda palīglīdzekļa nepieciešamību un klienta iesniegums. Papildus informācija pa tālruni 65307600.

Leave a Comment