SIA Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbinieki apmeklēja pieredzes apmaiņas braucienā Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru „Rožlejas”.

 

SIA Līvānu slimnīcas darbinieki (sociālie darbinieki, psihologs, fizioterapeits) vadītājas Guntas Jaundzemas vadībā tika iepazīstināti ar pakalpojuma centra darbību, personālu un klientiem. Klienti un personāls veltīja laiku jaukām sarunām par ikdienas un svētku dienu svarīgiem notikumiem, dalījās pieredzē un aicināja uz kopīgiem pasākumiem, kas veicinātu veco cilvēku ikdienu interesantāku un krāšņāku.

Nākotnē plānotas sadarbības iespējas starp SIA Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas un Alternatīvās aprūpes pakalpojuma centra klientiem un darbiniekiem ar mērķi paaugstināt veco cilvēku dzīves kvalitāti un iekļaušanos dažādos sabiedriskās dzīves procesos.

SIA Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas kolektīvs sirsnīgi pateicas par jauko un viesmīlīgo uzņemšanu pakalpojumu centrā „Rožlejas”.

Leave a Comment