Līvānu novada domes pašvaldības SIA Līvānu slimnīca
Zaļā iela 44, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316

Reģ. Nr. LV40003231451
e-pasts: livanuslimnica@livani.lv

Bankas rekvizīti

Banka: A/S CITADELE Līvānu filiāle
Kods: PARXLV2X
Konts LV97PARX0013523300001