Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās var saņemt pacienti, kuriem ir noteiktas saslimšanas, kuri atbilsts 2018.gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība. Tā ir medicīniskā aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā.

 

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta pamatojoties uz ģimenes ārsta nosūtījumu (veidlapa Nosūtījums veselības aprūpei mājās, 94. pielikums Mk 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 265).

 

Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

 

Veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

  • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;

  • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;

  • pacientam (ar diagnozi I60 – Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 – Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 – Smadzeņu infarkts, I64 – Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 – Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā pēc saslimšanas;

  • pacientam ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma ar diagnozi T91.3 (kas izpaužas kā tetraplēģija vai paraplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa spēks ir mazāks par trijām ballēm) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā programmā “Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu”- ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.


Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

  • medikamentu ievadīšanu;

  • ādas bojājuma aprūpi ādas bojājuma aprūpi (trofisku čūlu aprūpe, izgulējumu aprūpe, primāri un sekundāri dzīstošu brūču aprūpe);

  • urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes (izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru valsts apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam);

  • enterālu barošanu caur zondi;

Māsas vai funkcionālā speciālista vizīti apmaksā valsts, bet nepieciešamo pārsienamo materiālu un medikamentus iegādājas pats pacients.

  

Pieteikt vizīti aprūpei mājās var zvanīt SIA Līvānu slimnīcas galvenajai māsai Inārai Vaišļai pa tālruni: 65307621 vai 29212816