esf

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

  

Aktualitātes 2012.g.jūnijā ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā„ 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta rezultātā SIA „Līvānu slimnīcas” Sociālās rehabilitācijas nodaļa, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāniem. Tāpat projekta ietvaros savas durvis klientiem ir vēris arī dienas aprūpes centrs, kurā notiek dažādas grupu nodarbības gan bērniem un to vecākiem, gan arī vecāku gadu gājuma cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas centra uzdevums ir sniegt atbalstu un palīdzēt cilvēkiem pārvarēt tās grūtības, ko dzīve tiem ir uzlikusi, sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu sociālās rehabilitācijas jautājumos gan no medicīnas speciālistu, gan no sociālās jomas speciālistu puses. Vasaras mēnešos – skolēnu brīvdienu un atvaļinājumu laikā – lielāks klientu pieplūdums gaidāms tieši dienas centrā, jo gan no bērnu, gan no to vecāku puses ir liela interese lietderīgāk brīvo laiku, uzlabojot savas sociālās prasmes, darbojoties kopīgi.

Šie pakalpojumi ir pieejami ne tikai pilsētas, bet arī novada lauku iedzīvotājiem visā Līvānu novadā. Nepieciešamības gadījumā sociālo pakalpojumu saņēmējiem projekta ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas transports vai kompensētas sabiedriskā transporta izmaksas no to dzīvesvietai līdz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietai.

Projekts ir aktuāls, jo šobrīd Līvānu novadā un tuvākajā apkārtnē šādi sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi sociāli neaizsargātajām personām nav pieejami, bet ir ļoti nepieciešami, lai ļautu cilvēkiem ar nelielām veselības problēmām atvieglot ikdienas soli un atgūt dzīvesprieku un spēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Laikā no 2011.gada 1.aprīļa līdz šī gada jūnija beigām esam snieguši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 142 personām (no tiem 56 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 63 pieaugušām personām ar funkcionāliem traucējumiem (tai skaitā pirmspensijas vecuma personām), 23 pensijas vecuma personām ar funkcionāliem traucējumiem). Šobrīd 36 klientiem, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus ir jāgaida rindas kārtībā. Projekta laikā ir jāsniedz pakalpojums vismaz 180 personām, prognozēts, ka projekta ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaits būs lielāks nekā plānots.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Leave a Comment